; Qualitools - Evaluation

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Оценка

Важността на качеството по време на проекта е ключова за постигането на целите и задачите. Панелът „Quality Assurance“ е разработен от партньорите и представители на целевата група и е от основна важност за критериите на проекта. Той следва принципите по модела EQAVET. Всъщност той е адаптиран към критериите на EQAVET за показателните описания, свързани с нуждите на този проект.