; Qualitools - Evaluation

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Ewaluacja

Jakość w ramach projektu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego osiągnięcia celów i założeń. Panel Zapewnienia Jakości, złożony z członków organizacji partnerskich projektu i przedstawicieli grupy docelowej, powstał, by nieustannie monitorować jakość projektu. Opracowywane są plan i metodologia zapewniania jakości, które określą najważniejsze zasady leżące u podstaw kryteriów jakości projektu. Oparte będą na zasadach modelu EQAVET. Zasadniczo jest to adaptacja kryteriów jakości i deskryptorów orientacyjnych EQAVET (EQAVET 2009) do potrzeb niniejszego projektu.