; Qualitools - Events

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Срещи

През март, 2017 г. и през месец май, 2018 г. ще бъдат проведени два международни уебинара (на английски) с 20 участници всеки. Международна валоризационна конференция ще се проведе през м. юли, 2018 г. в Удж, Полша.

Безплатен уебинар на 4 април 2017 на английски


На 4 април 2017, EPRA беше домакин на безплатен международен он-лайн уебинар относно тестването на 64 метода!
Запис от уебинара можете да гледате тук: http://www.peer-review-network.eu/pages/posts/qualitools-for-it-trainers-16.php