; Qualitools - Workshops

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Работни семинари

Series of valorisation workshops with 20 QM/VET managers to valorise the manager guide in each partner country will take place in the second half of 2017. Further valorisation workshops (testing the 50 QA tools) with 50 ICT teachers/trainers in all partner countries will take place from December 2017 till May 2018.
In order to see the schedule, please visit this page in the respective language version.

Семинар за учители и обучители:


Семинарът за учители и обучители ще се проведе на 14 и 15 октомври 2017 г. в София, в хотел Форум. 25 участника ще се запознаят с методите за подобряване на качеството на обучение, включени в Наръчника QualiTools. Участниците са от различни училища и образователни институции от различни градове в България.

Семинар за ръководители:


Семинарът се състоя на 13 юли в хотел „Сити Авеню“. Присъстваха 18 души – представители на обучителни и образователни институции от София и страната.
Семинарът беше открит с представяне на основните идеи на проекта, Насоки за мениджъри и онлайн базата данни. Бяха обсъдени теми, свързани с качеството на обучение, различните подходи, и важността на качеството на преподаване.