; Qualitools - Handbook

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Наръчник

Наръчникът с методи QualiTools съдържа 65 метода, които да осигурят и подобрят качеството при обучението по ИТ, и могат да бъдат свалени като pdf файл на английски. Можете свободно да го споделяте, но моля съблюдавайте авторските права.