; Qualitools - Handbook

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Podręcznik

Podręcznik metod QualiTools, zawierający 65 narzędzi zapewniania i podnoszenia jakości w ramach szkolenia IT, można pobrać w formacie PDF.  Kopiowanie i rozpowszechnianie możliwe z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.