; Qualitools - Partners

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych