; Qualitools - Contact

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Национален координатор

Дружество Знание
ул. Владайска 34
1606 София
Tel. +35929522596
Fax. +35929522596
http://www.znanie-bg.org
Валентина Георгиева
projects@znanie-bg.org

Координатор на проекта

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK
52 UL. SIENKIEWICZA 9
90 113 LODZ, Poland
tel. +48426646625
fax +48426366251
http://www.swspiz.pl/
Marta Kedzia
mkedzia@spoleczna.pl