; Qualitools - Contact

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Koordynator projektu

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK
52 UL. SIENKIEWICZA 9
90 113 LODZ, Poland
tel. +48426646625
fax +48426366251
http://www.swspiz.pl/
Marta Kedzia
mkedzia@spoleczna.pl