; Qualitools - Evaluation

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Accompanying Study

Accompanying Study and Recommendations on the Usability and Use of the QualiTools products

Short report (EN)
Short report (DE)
Short report (PT)
Short report (PL)
Short report (BG)