; Qualitools - Evaluation

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Badanie towarzyszące

Badanie towarzyszące i Zalecenia dotyczące użyteczności i użytkowania rezultatów QualiToolsShort report (EN)
Short report (DE)
Short report (PT)
Short report (PL)
Short report (BG)