; Qualitools - Reports

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Доклади

Националните доклади за качествени инструменти и предизвикателствата за въвеждане на практики за осигуряване на качеството са разработени в Полша, Австрия, България, Португалия и Обединеното кралство.
Въз основа на националните доклади, е разработен обобщаващ доклад.
Тук можете да намерите обобщения доклад:
- Обобщен доклад на английски
- Обобщен доклад на немски
- Обобщен доклад на полски
- Обобщен доклад на български
- Обобщен доклад на португалски