; Qualitools - Reports

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Raporty

Krajowe raporty dotyczące narzędzi jakościowych i wyzwań w zakresie zapewnienia jakości przy wprowadzaniu oddolnych praktyk zapewniania jakości zostały przygotowane w Polsce, Austrii, Bułgarii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
W oparciu o raporty krajowe opracowany został Raport zbiorczy.
Poniżej można znaleźć Raport zbiorczy:
- Raport zbiorczy w języku angielskim
- Raport zbiorczy w języku niemieckim
- Raport zbiorczy w języku polskim
- Raport zbiorczy w języku bułgarskim
- Raport zbiorczy w języku portugalskim