; Qualitools - Workshops

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Работни семинари

През втората половина на 2017 година се проведоха поредица от валоризационни семинари с 20 участници от всяка страна – мениджъри по качеството или управители на обучителни организации, които да се запознаят с Насоките за мениджъри. Последващте семинари с 50 ИКТ учители/обучители (които тестват 50те метода за подобряване на качеството на преподаване) се проведоха в периода декември 2017 г. – май 2018 г.

Семинар за учители и обучители:


Семинарът за учители и обучители се проведе на 14 и 15 октомври 2017 г. в София, в хотел Форум. 25 участника се запознаха с методите за подобряване на качеството на обучение, включени в Наръчника QualiTools. Участниците са от различни училища и образователни институции от различни градове в България.

Семинар за ръководители:


Семинарът се състоя на 13 юли в хотел „Сити Авеню“. Присъстваха 18 души – представители на обучителни и образователни институции от София и страната.
Семинарът беше открит с представяне на основните идеи на проекта, Насоки за мениджъри и онлайн базата данни. Бяха обсъдени теми, свързани с качеството на обучение, различните подходи, и важността на качеството на преподаване.