; Qualitools - Workshops

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Warsztaty

Seria warsztatów waloryzacyjnych z 20 menedżerami QM / VET w celu udoskonalenia Wytycznych dla menedżerów w każdym z krajów partnerskich odbyła się w drugiej połowie 2017 r. Następne warsztaty waloryzacyjne (testowanie 50 narzędzi zapewniania jakości) z udziałem 50 nauczycieli / trenerów ICT we wszystkich krajach partnerskich odbywały  się od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.
Aby zobaczyć harmonogram, odwiedź tę stronę w odpowiedniej wersji językowej.

Warsztaty waloryzacjjne dla nauczycieli

W dniach 16 listopada i 4 grudnia 2017 r. odbyły się warsztaty waloryzacyjne dla nauczycieli i trenerów ICT. Warsztaty odbyły się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz w Hewlett Packard w Łodzi. W warsztatach od 16.11.2017 wzięło udział 18 uczestników, a w drugich warsztatach 23 uczestników. Warsztaty oparte były na aktywnych i angażujących metodach z krótką prezentacją projektu i zagadnieniami jakości w szkoleniach.

Warsztaty waloryzacyjne dla menedżerów

Warsztaty odbyły się w Hewlett Packard w Łodzi 15 listopada 2017 r. i wzięło w nich udział 21 uczestników. Warsztaty dotyczyły prezentacji wytycznych dla menedżerów oraz omówienia wyników i ich użyteczności w codziennej praktyce. Menedżerowie byli znacznie bardziej powściągliwi w ocenie QualiTools and Wytycznych dla menedżerów, ponieważ oczekiwali więcej dyskusji i przykładów niż samego podręcznika, ale byli zadowolenii z działań warsztatowych.