; Qualitools - Analysys

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Zarządzanie wykorzystaniem narzędzi QualiTools w instytucjach oświatowych i szkoleniowych w zakresie ICT i nie tylko

Osadzenie metod Qualitools w polityce instytucji kształcenia oraz organizacji szkoleniowych i zarządzaniu jakością
procesu kształcenia można uznać za kluczowe dla przekształcenia ich z przypadkowych, sporadycznych działań pojedynczych nauczycieli/trenerów w powszechną praktykę instytucjonalną – skutkującą poprawą jakością kształcenia wszystkich uczestników
procesu kształcenia.

Niniejsze wytyczne mają służyć pomocą w realizacji tego celu. Materiał przygląda się sposobom wdrażania Qualitools jako systemowych metod jakości kształcenia w ramach pomagania instytucjom we wspieraniu i propagowaniu niniejszego podejścia do jakości na szerszym szczeblu. Wytyczne te stanowią przewodnik po metodach QualiTools (zebranych w internetowej bazie i/lub podręczniku).

Pobierz wytyczne w języku polskim Pobierz wytyczne w języku bułgarskim
Pobierz wytyczne w języku angielskim  Pobierz wytyczne w języku niemieckim
Pobierz wytyczne w języku portugalskim