; Qualitools - Publications

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Pobierz ulotkę QualiTools

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim
Dostępne są już Newslettery QualiTools:


Wydanie 1

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim

 

Wydanie 2

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim

Wydanie 3

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim

Wydanie 4

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim

Wydanie 5

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim

Wydanie 6

Аngielskim
Niemieckim
Polskim
Bułgarskim
Portugalskim